O nás

Sídlo: Trabantská 293, Praha 9 – Satalice, 190 15
IČ: 267 75 689, DIČ: CZ 267 75 689
Zapsaná: Městský soud Praha,zn. 92958,odd.C

GSM: +420 605 299 895, +420 736 765 936
Email: berk@berk.czvyroba@berk.cz

Provozovna: Sportovní 501, Český Brod PSČ 282 01

Inženýrsko-technologická firma BERK CZ s.r.o.  je dynamicky se rozvíjející společnost se sídlem v České republice už od roku 2003. Naše firma je pokračovatelem inženýrsko – výzkumných prací společnosti „BERK“, která byla založena v roce 1989, na základě výzkumných a vývojových prací prováděných už od roku 1973.

Specializace firmy – technologický výzkum, výrobně-technologické celky pro renovaci opotřebených výrobků, protikorozní ochrana strojů a zařízení.

Dlouholeté zkušenosti a námi vyvinutá technologie umožňují provádět renovaci různých výrobků počínaje klikovými hřídelemi motocyklů (10 – 20 tis. ot./min.) a konče těžce namáhanými klikovými hřídelemi (traktory, tahače, lokomotivy) a rovněž renovaci hřídelí technologických zařízení provozovaných za nejrůznějších podmínek, součástí válcového tvaru.

Vysoká kvalita a spolehlivost se dosahuje díky know-how technologii a mimořádné kvalitě povrchu vrstvy ze speciálních materiálů, námi vyvinutých a vyráběných.

Vysoká odolnost proti opotřebení se dosahuje díky 1,5 až 2,5 násobně nižšímu koeficientu tření (závislost odolnosti proti opotřebení na snížení koeficientu tření je kvadratická).

Změny geometrických rozměrů a strukturních parametrů renovovaných výrobků jsou díky nízké teplotě technologického procesu (80 až 110 stupňů Celsia ) vyloučeny.

Byl vyvinut a uveden do provozu (Praha, Česko) technologický celek, který umožňuje kvalitní renovaci povrchu klikových a ložiskových čepů těžce namáhaných klikových hřídelí dieselových motorů typu K6S230DR z dieselelektrických lokomotiv výroby ČKD Praha (Česko), 14D40 výroby LMZ Luhansk (Ukrajina), 5D49 vyráběných ve měs. Kolomna (Rusko) a také klikových hřídelí kogeneračních zařízení pro výrobu elektrické energie a jiných hřídelí (litinových, ocelových, nitridovaných, kalených). Celek rovněž umožňuje renovaci povrchu hřídelí vagónových a lokomotivních dvojkolí.

Renovace je prováděna podbroušením renovovaných ploch, nástřikem těchto ploch technologii BERK a následným broušením na požadované rozměry. Výše uvedená technologie nástřikem je velmi efektivní technologii, pomoci které lze v opravárenství vrátit původní vlastnosti a rozměry opotřebované, deformované nebo i do určitého stupně defektní ( z hlediska trhlin) klikové hřídele spalovacího motoru s cílem snížení prostředků vynakládaných na pořízení nového klikového hřídele.

Mezi hlavní výhody této technologie patří:

  1. Díky nízké teplotě a vysoké rychlosti nanášeného materiálu nedochází ke vzniku vnitřního pnutí a rozměrových deformací klikového hřídele, ani ke strukturárním změnám základního materiálu. V důsledku toho si základní materiál udržuje své původní charakteristické vlastnosti a nejeví žádné změny ve struktuře ani výskyt vnitřního pnutí, jako je tomu při použití jiných oprav techniky, kde proces probíhá při mnohem vyšších teplotách a nižších rychlostech.
  2. Vhodnou volbou složení nanášeného materiálu je dosahováno ekvivalentní tvrdosti původního nitridovaného povrchu a zlepšení kluzných vlastností pracovních ploch klikového hřídele. Renovované pracovní plochy mají vysokou odolnost proti opotřebení a nízký koeficient tření.
  3. ytvoření souvislé  a dokonale spojené vrstvy,  nástřik- základní materiál, bez pórů  a trhlin, což bylo ověřeno metalografickým rozborem v SVÚM Praha – Běchovice,  že kovy grafické vyšetření ve státním výzkumném ústavu materiálů. Praha – Běchovice.

Firma BERK CZ je certifikována certifikačním střediskem ČD, a.s. (České dráhy, akciová společnost, odbor kolejových vozidel) z technické způsobilosti pro renovaci klikových hřídelí, vačkových hřídelí a jiných točivých součástí železničních kolejových vozidel včetně točivých součástí kompresorů a jejich následnou kompletaci náhradními díly.

Firma BERK CZ je certifikována Českým Lodním a Průmyslovým Registrem ze systému řízení kvality podniku dle standardu ČSN EN ISO 9001:2001 (Renovace klikových hřídelí a cylindrických výrobků).

Kvalita, rychlost, vysoké provozní vlastnosti renovovaných výrobků a spokojenost zákazníka je našim hlavním cílem!