O nas

Obiekt: ul. Trabantska 293, 190 15 Praga 9-Satalitse
REGON: 267 75 689, VAT: CZ26775689,
Zarejestrowana: Sąd Miejski w Pradze, ind. 92958, sekcja C

GSM: +420 605 299 895, +420 736 765 936
Email: berk@berk.czvyroba@berk.cz

Rezydencja: Sportovní 501, Český Brod PSČ 282 01

Przemysłowo i technologiczna firma BERK CZ to dynamicznie rozwijająca się spółka z siedzibą w Republice Czeskiej od 2003 roku. Nasza firma jest części spółki inżynieriiprzemysłovy „BERK“, założona w 1989 roku, na podstawie rozwoju badań technologicznyh od 1973 roku.

Specjalizujemy się na badania technologiczne, zespoly produkcyjno-technologiczne do renowacji zuzytych produktów, ochrona antykorozyjna maszyn i urzadzeń.

Wieloletnie doświczenia oraz opracowana przez nas technologia pozwalaja na wykonywanie renowacji róznych produktów od walów korbowych motocykli ( 10 – 20 tys.obr/min) po wysoce obcianzane waly korbowe ( traktory, ciagniki, lokomotywy), jak równiez renowacji walów urzadzeń technologicznych eksploatowanych w najrózniejszych warunkach, cześci o ksztalcie walca.

Wysoka jakośći niezawodność jest osiagana dzięki know-how, technologii wyjątkowej jakości  powierzchni warswy wykonanej ze specjalnych, opracowanych i produkowanych przez nas materialów.

Wysoka odporność na zuzyciejest osiagana dzieki 1,5 do 2,5-krotnie nizszemu wspólczynnikowi tarcia (zalezność odpornosti na zuzycie od obnizenie wspólczynnika tarca jest kwadratowa).

Zmiany wymiarów geometrycznych oraz parametrów strukturalnych odnawianych produktów san wykluczone ze wzgledu na niska temperature procesu technologicznego ( 80 do 110 stopni Celsjusza).

Opracowano i wdrozono zespól technologiczny (Praga, Czechy), dzieki któremu mozliwa jest jekościowa renowacja powirzchni sworzni korbowych i lozyskowych wysoce obciazanych wal=ow korbowych silników dieselowskich typu K6S230DR w lokomotywach spalinowo-elektrycznych produkcji ČKD Praha (Czechy), 14D40 produkcji LMZ Luhansk ( Ukraina), 5D49 produkowanych w mieśce Kolomna ( Rosja), a takźe walów korbowych urzadzeń kogeneracyjnych do produkcji energii elektrycznej, jak równiez innych waĺow (zeliwnych, stalowych, nitridyzowanych, hartowanych). Zespól technologiczny umozliwia takze wykonywanie renowacji powierzchni walów zespolów kolowych wagonów i lokomotyw.

Renowacja je nastepuja, na oślifowane poszkodzone mjejsca, naniesce sie technologii BERK metalowy komponent a nastepnie oślifuje na źadane rozmiery. Ta technologoia je bardzo efektowna, da sie przywrócic pierwotne wlasnosti, zuzytych, deformowanych a defektnych ( mikropekniecia ) waluw korbowych, silnikow spalinowych, zmiejsznuje koszty zakupu nowego walu korbowego.

Główne zalety technologii są:

  1. Wysoka szybkość osadzania materiału w niskiej temperaturze, czym nie ma żadnego wewnętrznego napięcia deformacii wału korbowego lub zmian strukturalnych materiału bazowego. W związku z tym, materiał podstawowy, zachowuje swoje pierwotne właściwości,  nie przejawia negatywny wpływ z powodu zmian w strukturze, niema napięcia wewnętrznego, jak to ma miejsce w przypadku stosowania innych technik naprawy, w których proces nakładania materiału występuje przy znacznie wyższych temperaturach i przy niższych prędkośćiach.
  2. Odpowiedni zestaw zastosowanego materiału uzyskuje się równoważną pierwotnej azotowanej twardości powierzchni i poprawy właściwości ślizgowej wału korbowego powierzchni roboczej. Powierzchnie przywrucone mają wysoką odporność na ścieranie i niski współczynnik tarcia.
  3. Stworzeniem solidne, idealnie związaniej warstwy (naniesiony metal – materiał bazowy ) bez porów i pęknięć, potwierdziły badania graficzne metalu w Państwowym Instytutu Badawczym materiałów. Praga – Běchovice.

Firma BERK CZ s.r.o. certyfikowana przez certyfikujący „Czeskije Koleje“ (dział pojazdów szynowych) do technicznych możliwości, aby odbudować wały korbowe, wałki rozrządu i inne wirujące części pojazdów szynowych, w tym części wirujących sprężarek a następnie ich kompletny zestaw części zamiennych.

Firma BERK CZ wykonuje szlifowanie walów, cylindrów, naprawy bloków, glowic silników, korbowodów.

Firma BERK CZ otrzymala certyfikat od oćrodka certyfikacji ČD a.s. ( Czeskie Koleje, spolka akcyjna, wydzial pojazdów szynowych) w zakresie spejalizacji technicznej do renowacji walów korbowych, walow krzywkowych i innych obrotowych cześci kolejowych pojazdów szynowych, wlacznie z cześiami obrotowymi sprezarek oraz ich późniejszego skompletowania przy urzyciu cześci zamiennych.

Firma BERK CZ posiada ceryfikat Czeskiego Rejestru Okretowo-Przemyslowego w obszarze zarzadzania jakościa w przedsiebiorstwie wedlug standardu ČSN EN ISO  9001:2001 ( Renowacja walów korbowych i wyrobów cylindrycznych).

Jakość, szybkość, wysokie wlaściwości eksploatacjne odnawianych produktów oraz zadowolenia klienta to nasz glówny cel